مقامات فدرال گفتند که هکرهای روس توانایی قطع برق را دارند