ما همه مکالمات را شنیده‌ایم، در خیابان‌های پایتخت فن آوری جهان قدم می‌زنیم، بحث در مورد UX بزرگ یک محصول یا UI ضعیف یک وبسایت را می شنویم. آیا این یک زبان مخفی است که هرگز به آن دسترسی نخواهید داشت؟ آیا این افراد فقط از زبان عامیانه برای جذاب دیده شدن استفاده می کنند؟   [caption id="attachment_1310" align="aligncenter" width="825"]UX UX[/caption] در ادامه معنی اصطلاحات را بخوانید و به این فکر کنید که کدام یک از شغل ها برای شما بهتر است و چگونه طراح UX یا  طراح UI شوید.  

رونماییاز علایم اختصاری(نامهای مخفف)

طراحی UX به اصطلاح User Experience Design اشاره دارد، در حالی که طراحی UI برای User Interface Design مناسب است. هر دو عنصر برای یک محصول حیاتی هستند و با یکدیگر همکاری می کنند.

اما با وجود رابطه حرفه‌ای آن‌ها، نقش‌ها کاملا متفاوت هستند و به بخش‌های بسیار متفاوتی ازفرآیند و نظم طراحی اشاره می‌کنند.

طراحیوبسایت(UX Design)بیشترتحلیلیوفنیاست،طراحیرابط کاربری( طراحی UI)نزدیک‌تربهچیزیاستکه مابهآنبهعنوانطراحیگرافیکاشارهمی‌کنیم،هر چندکه مسئولیتها کمیپیچیده‌ترهستند.

 

تقسیم بندی هایی وجود دارد که من دوست دارم در توصیف بخش های مختلف یک محصول (دیجیتال) استفاده کنم:

  اگر یک محصول را به عنوان بدن انسان تصور کنید، استخوان‌ها کد را نشان می‌دهند که به بدن ساختار می‌دهند.
اندام ها طراحی UX را نشان می دهند: اندازه گیری و بهینه سازی در برابر ورودی برای حمایت از توابع زندگی هستند.
طراحیواسط کاربری، آرایشبدنمعرفی،حواس و واکنش‌هایبدنرا نشان می‌دهد.
اما نگران نباشید اگر هنوز هم گیج می شوید! شما تنها نیستید.
در اکثر مواقع کاربران اصطلاح (UX) و رابط کاربر (UI) درست بکار نمی برند.(در مورد تفاوت این دو گیج می شوند)
یک UI بدون UX مانند یک نقاش است که رنگ را بر روی بوم بدون فکر می اندازد.و UX بدون UI شبیه قاب مجسمه ای است بدون هیچ ایده ای تراشیده می شود.
یک تجربه عالی محصول، با UX که به دنبال UI می آید آغاز می شود. هر دو برای موفقیت محصول ضروری هستند.

پیدا کردن UX برای شما! با دوره کوتاه طراحی UX 7 روزه

در زیر تاریخچه بحث و تعریف در مورد هر یک از اصطلاحات را بهطور دقیقتجزیهوتحلیل می‌کنم.

امااگربهآن‌هااهمیتنمی‌دهیدبراییکتوصیفسادهبهانتهایهربخشبرویدومطمئنشویدکه ازآمارحرفه‌ایزیرآنغفلتنمی‌کنید.

[caption id="attachment_1311" align="aligncenter" width="550"]UX UX[/caption]

طراحی تجربه کاربر (UED یا UXD) چیست؟

طراحی تجربه کاربر ( UXD یا UED  اولین راه برای طراحی محصولات است.

همانطور که در ویکی‌پدیا می بینیم:

  • طراحی تجربه کاربر ( UXD یا UED ) فرآیند افزایش رضایت و وفاداری مشتری با بهبود قابلیت
         استفاده، سهولت استفاده، و لذت ارائه‌شده در تعامل بین مشتری و محصول است.

خوب ، ممکن است بلافاصله به این نکته توجه کنید که با وجود آنچهکه من در معرفی به آن اشاره کردم، تعریف هیچ اشاره‌ای به تکنولوژی و دیجیتال ندارد و در بهترین حالت می توان گفت که مطالب کمی مبهم است. اما مثل همه حرفه‌ها، فرآیند خلاصه کردن از چند کلمه غیر ممکن است.

برخی از سردرگمی ها و اشتباهات در تعریف واژه به خاطر نو بودن جوانی اش است. 

دون نورمن، یک متخصص علوم شناختی ویکی از بنیانگذاران گروه مشاوره طراحی گروه نورمن نیلسن، با اختراع این عبارت در اواخردهه ۱۹۹۰واعلام می‌کند که تجربه کاربر شامل تمام جنبه‌های تعامل کاربر نهایی باشرکت، خدمات و محصولات آن است .”  

این به این معنی است که بدون توجه به محیط خود، طراحی UX شامل تمامتعاملات بین یک مشتری یا مشتری فعال و یک شرکت است. به عنوان یکفرآیند علمی می‌توان آن را به هر چیزی، چراغ‌های خیابان، ماشین‌ها، Ikea وغیره اعمال کرد. 

 
 
 
]]>

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©mehdi Abedi

Log in with your credentials

Forgot your details?